29.03.2014
Architekturvisualisierung Litzelholz-Str.